ចំណូល-ចំណាយថវិកា រដ្ឋបាលស្រុកម៉ាឡៃ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០

ផ្ទាំងរូបភាពបង្ហាញពីសេចក្តីសង្ខេប ចំណូល និងចំណាយថវិកា​ ​ឆ្នាំ​២០២០​ របស់​រដ្ឋបាលស្រុកម៉ាឡៃ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ផ្ទាំងរូបភាពនេះ​ រៀបចំដោយ​ រដ្ឋបាលស្រុកម៉ាឡៃ​ សហការជាមួយ​ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) និងអង្គការ ស្តារកម្ពុជា ក្រោមគម្រោង “ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបើកទូលាយដើម្បីគាំទ្រតម្លាភាពថវិកានៅថ្នាក់ស្រុក”។