លោកអភិបាលស្រុកម៉ាឡៃ និងលោកអធិការស្រុកម៉ាឡៃ នាំយកនូវទឹកប្រាក់ចំនួនបួនលានរៀល​ ជូនដល់គ្រួសារសព លោក ពឹម អ៊ិត

លោកអភិបាលស្រុកម៉ាឡៃ និងលោកអធិការស្រុកម៉ាឡៃ នាំយកនូវទឹកប្រាក់ចំនួនបួនលានរៀល​ ជូនដល់គ្រួសារសព លោក ពឹម អ៊ិត

សកម្មភាពមនុស្សធម៌ ថ្ងៃ​ចន្ទ១២ ខែ​តុលា២០២០​ 2223

ឃុំទួលពង្រ៖ រសៀលថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ លោក អែម សុខា អភិបាលស្រុកម៉ាឡៃ និងលោកបេន សំអាត អធិការស្រុកម៉ាឡៃ និងមន្ត្រីអមដំណើរ បាននាំយកនូវទឹកប្រាក់ចំនួន ៤០០០,០០០រៀល (បួនលានរៀល) ជូនដល់គ្រួសារសព លោកពឹម អ៊ិត។